top of page

ว่ากันด้วย “กลิ่น” ของที่นอนยางพารา


ซื้อมาใหม่ๆ ทำอย่างไรดี


เวลาซื้อที่นอนยางพาราหรือหมอนยางพารามาใหม่ๆ มักจะมีกลิ่นอ่อนๆของน้ำยางพารา นั่นเป็นเรื่องปกติของยางพาราแท้ ยิ่งเป็นของที่ผลิตมาใหม่ๆ หมาดๆ อาจจะมีกลิ่นได้มากกว่าของที่สต็อคไว้นานแล้ว โดยปกติกลิ่นจะค่อยๆหายไปเองเมื่อวางที่นอนหรือหมอนไว้ในจุดที่อากาศหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก ให้วางในร่ม ห้ามนำตากแดดนะคะ ประมาณ 2 สัปดาห์กลิ่นก็จะค่อยๆ จางหายไปเอง แต่สำหรับผู้ที่ Sensitive เรื่องกลิ่นมากๆ โดยเฉพาะคนท้อง หรือผู้ที่รับกลิ่นได้ไว อาจจะรู้สึกว่าได้กลิ่นของยางอยู่ตลอดเวลา ในช่วงแรกๆ เมื่อรับที่นอนยางพารามาใหม่ ให้ใช้ปลอกผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสวมทับหลายๆ ชั้น ก็จะช่วยลดกลิ่นลงได้ค่ะ


ที่นอนยางพาราไม่ชอบแสงแดด


ที่นอนและหมอนยางพาราไม่ควรสัมผัสกับแดดโดยตรง เพราะจะทำให้สีของโฟมยางนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้น และเนื้อยางจะเปราะร่วนเร็วขึ้น ไม่จำเป็นที่จะต้องนำที่นอนยางพาราไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื่อโรค เพราะที่นอนยางพารามีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อโรคอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับสีของยางพาราจะเข้มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการใช้งานค่ะที่จริงแล้ว การที่ท่านซื้อที่นอนยางพาราหรือหมอนยางพาราของแท้ ควรจะได้กลิ่นอ่อนๆของยางบ้าง เพราะนั่นคือคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งในการตรวจสอบว่าที่นอนที่เราซื้อเป็นของแท้หรือไม่ เพราะหากไม่ได้กลิ่นเลยอาจเป็นเพราะว่าท่านได้ของเก่าค้างสต็อคมานานจนกลิ่นจางหายไปหมด หรือไม่ก็คือที่นอนนั้นทำจากยางสังเคราะห์หรือยางปลอม ซึ่งสีจะออกขาวและไม่มีกลิ่น อายุการใช้งานจะสั้นและยุบตัวเร็วกว่าที่นอนยางพาราแท้อย่างมากค่ะ

7,464 views0 comments

Comments


bottom of page