สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีป้องกันอาการปวดหลัง

วิธีป้องกันอาการปวดหลัง

วิธีป้องกันการปวดหลัง

อาการปวดหลังส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื้อรังและไม่มีอันตรายถึงชีวิต  แต่เป็นโรคที่ทำให้เกิดความรำคาญ  และมีผลลดประสิทธิภาพการทำงาน

สาเหตุที่ทำให้ปวดหลัง  เพราะโดยทั่วไปคนเรานั้นต้องนั่ง  ยืน  เดิน ฯลฯ อิริยาบถต่างๆ เหล่านี้ อาศัยกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นโครงสร้างพยุงร่างกายทำให้เคลื่อนไหวได้  แม้แต่การนอนก็ยังต้องอาศัยกล้ามเนื้อและกระดูกรับน้ำหนักตัว  การใช้กล้ามเนื้อและกระดูกมากเกินปกติ  หรือทำงานพักผ่อนในท่าที่ไม่ถูกต้อง  จะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกรับน้ำหนักมากหรือเรียกว่าเครียดมากกว่าปกติ  ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดหลังได้

วิธีป้องกันอาการปวดหลัง มี 2 วิธี คือ

1. ตรวจอิริยาบถและท่าทางต่างๆของร่างกายตนเอง และปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเครียดของกล้ามเนื้อและกระดูกหลัง
2. 
ออกกำลังกายเฉพาะส่วนเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง

ท่ายืน

         ท่ายืนที่ดี  ที่ไม่ทำให้ปวดหลัง  กระดูกสันหลังต้องอยู่ในแนวตรงตามธรรมชาติ  แขนขาไม่เกร็ง  และน้ำหนักตกอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างเท่าๆกัน

         จะเป็นเช่นนั้นได้  เวลาจะสังเกตได้ว่า ศีรษะจะตั้งตรง  หูสองข้างอยู่ระดับเดียวกัน  บ่าและไหล่สองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน  สะโพกสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน  เข่าทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน  ปลายเท้าชี้ออกนอก  และทำมุมเท่าๆกัน

         แต่กรณีที่ยืนนานๆ เช่น รีดผ้า  ล้างจาน  โหนรถเมล์ ฯลฯ ควรหย่อนเข่าข้างหนึ่ง  แล้วเปลี่ยนสลับข้าง  หรือหาเก้าอี้หรือม้าเตี้ยๆ วางเท้าข้างหนึ่ง  เพื่อไม่ใหเกล้ามเนื้อหลังตึง และไม่ควรโน้มตัวไปข้างหน้านานๆจะทำให้ปวดหลังได้

ท่านอน

         ท่านอนที่ถูกต้อง  ไม่ทำให้ปวดหลัง  ศีรษะจรดปลายเท้าควรอยู่ในแนวตรง  ไม่บิดเบี้ยว  ไม่เอียง  คดงอ  และน้ำหนักของร่างกายควรตกเฉลี่ยลงบนที่นอน  ไม่กดหนักไปที่จุดใดจุดหนึ่ง

         ท่านอนที่ควรเลือกนอน  มีสองท่าคือ ท่านอนหงาย และท่านอนตะแครง  การนอนคว่ำนั้นทำให้ต้องหันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง ถ้านอนนานๆจะทำให้ปวดหลังและคอได้

         การนอนที่ไม่ทำให้ปวดหลังยังอาศัยปัจจัยอีกสองอย่างคือ หมอน และ ที่นอน

         หมอน  หมอนหนุน  ต้องไม่นุ่มและไม่สูงเกินไป  เวลานอนศีรษะต้องไม่จมลงไปในหมอนมาก  หมอนที่ควรเลือก คือหมอนที่หนุนแล้วต้นคอตรง  หรือก้มเพียงเล็กน้อย  ถ้าศีรษะก้มมากหรือแอ่น เมื่อหนุนหมอนจะทำให้ปวดต้นคอและหลังได้

         สำหรับหมอนข้างต้องเลือกที่นอนกอดแล้ว  ทำให้เอว  ลำตัว  อยู่ในเส้นตรง ไม่คดบิด

ที่นอน  การเลือกที่นอนขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัว

น้ำหนักตัวน้อยถึงมาตรฐาน  สามารถเลือกที่นอนนุ่มหรือแข็งก็ได้  เช่น ที่นอนฟองน้ำ  ที่นอนยัดนุ่น ที่นอนยางพาราชนิดนุ่ม  เพราะสามารถกระจายน้ำหนักตัวลงทั่วทุกจุด

น้ำหนักตัวมาก  ควรนอนที่นอนแข็ง  เช่น  นอนบนกระดาน ที่ปูผ้านวมบางๆ หรือนอนที่นอนใยมะพร้าว หรือที่นอนยางพาราชนิดแน่น  เพราะที่นอนนุ่มจะทำให้สะโพกจมลงในที่นอน  ทำให้บั้นเอวแอ่น  เกิดอาการปวดหลังได้

ท่านอนหงาย
ควรนอนหนุนหมอน  และมีหมอนหรือผ้ารองใต้เข่า  เพื่อไม่ให้บั้นเอวแอ่นขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ปวดหลัง

ท่านอนตะแคง
ควรใช้หมอนและ/หรือหมอนข้างหนุนแขนขาไว้  เพื่อไม่ให้ลำตัวบิด
และการลุกจากที่นอนทุกครั้ง  เพื่อป้องกันการปวดหลังควรตะแคงตัวเอามือเท้าที่นอนเพื่อพยุงตัวลุกและนั่งพักสักครู่จึงลุกจากที่นอน

ท่านั่ง

เวลานั่งบนเก้าอี้  สองเท้าควรแตะถึงพื้นพอดี  เก่อี้ควรมีพนักพิงหรือใช้หมอนรองส่วนเว้าของบั้นเอว  ควรหลีกเลี่ยงการนั่งด้วยหลังแทนก้น  หรือค่อมตัว  หรือก้มตัวมากจะช่วยไม่ให้ปวดหลัง

ท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน
ในผู้สูงอายุอาจนั่งท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน  เพื่อพักผ่อนชั่วครู่ได้โดยมีหมอนพยุงแผ่นหลัง  และรองใต้เข่า  ไม่ควรใช้ท่านี้เป็นท่านอนพัก  เพราะศีรษะหรือลำตัวอาจจะเอนไปมา  จะทำให้ปวดเมื่อยหลังได้

ท่านั่งขับรถ
ควรมีหมอนหนุนต้นคอและบั้นเอว  ที่รองรับส่วนโค้งของต้นคอและบั้นเอวควรขยับที่นั่งให้ใกล้พวงมาลัยพอเหมาะ  และเข่าควรอยู่ในระดับเดียวกับสะโพกหรือต่ำกว่าเล็กน้อย  เพื่อไม่ให้แอ่นหลังซึ่งจะทำให้ปวดหลังได้

ท่าเดิน

ท่าเดินที่ถูกต้องไม่ทำให้ปวดหลัง  ศีรษะควรตั้งตรง  ลำตัวตรง  ระดับไหล่เท่ากัน  เท้าจะเฉียงออกเล็กน้อยในขณะลงน้ำหนักแขนแกว่งเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายอย่างเป็นอิสระ  ท่าเดินที่ทำให้ปวดหลัง ตัวจะแอ่นไปข้างหน้า เอียงตัว หรือค่อมตัว
การสวมรองเท้าส้นสูงมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปวดหลัง  เพราะจะทำให้ตัวแอ่นไปข้างหน้า

ท่ายกของ

การยกของที่จะทำให้ไม่ปวดหลัง  ต้องไม่ก้มหลังไปหยิบ  อาจใช้วิธีย่อเข่าช่วยและอย่าพยายามเขย่งเท้าเอื้อมหยิบของ  เพราะจะทำให้แอ่นหลังหรือเอียงตัวมากเป็นสาเหตุปวดหลังได้  ควรใช้ลังหรือเก้าอี้ต่อยืนขึ้นแทน

สำหรับการสะพายกระเป๋านั้น  ควรพยายามหลีกเลี่ยงการสะพายกระเป๋าหนัก  ถ้าจำเป็นต้องสะพายควรเปลี่ยนสลับข้างสะพายบ่อยๆ

 

view