top of page

รู้หรือไม่.. นอกจากที่นอนแล้ว ยางพารายังใช้ทำอะไรได้อีกบ้าง 

ยางพาราใช้ทำอะไรได้บ้าง น้ำยางสดที่ได้จากการกรีดต้นยาง จะนำมาแปรรูปเป็นผลผลิตตั้งต้น หรือ Primary Product ของยางพาราสามารถแยกออกได้เป็น

-น้ำยางข้น -ยางแผ่น -ยางก้อนถ้วย -ยางเครพ

ซึ่งทั้งสี่อย่างข้างต้นนั้น จะเป็นตัวตั้งต้นในการนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ลำดับที่สอง หรือ Secondary Product ได้หลากหลาย นอกจากที่นอนยางพาราและหมอนยางพาราแล้ว  น้ำยางพาราสดยังสามารถแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกอาทิเช่น

-ยางรถยนต์ -ใช้ผสมยางมะตอยเพื่อทำถนน -กรวยยางสำหรับงานจราจร แทนการใช้พลาสติก -บล็อกปูพื้น -บล็อกทำทางเดิน -ยางรองปูพื้นสระน้ำเพื่อกันน้ำซึม -น้ำยางข้นใช้เคลือบบ่อเหมือนกับการทาสี -ใช้วางรองรับรางรถไฟ -ตุ๊กตายาง -รองเท้า -ท่อน้ำ -บล็อกแม่พิมพ์ -กระเบื้องแผ่นธรรมดา -กระเบื้องซีแพคโมเนีย -ถุงมือ -ถุงยางอนามัย -ลูกโป่ง -สายพานต่างๆ -หนังยาง สำหรับรัดของ -ยางลบ

นอกจากนี้ ไม้ยางพาราที่ได้จากการโค่นสวนยางเก่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก ส่วนใหญ่นำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ เพื่อการส่งออก ปัจจุบันทำรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราปีละไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทเลยที่เดียว Credit : para-buy.blogspot.com

24,311 views0 comments

Comments


bottom of page