top of page

ที่นอนที่ดีที่สุดสำหรับเราเป็นแบบใด? 

การเลือกที่นอนที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณา โดยปัจจัยหลักที่สำคัญก็คือ ความนุ่มที่เหมาะสม

ที่จะทำให้เกิดการกระจายแรงกดทับและรองรับร่างกายได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้กระดูกสันหลังอยู่ในลักษณะเป็นเส้นตรงในขณะนอน โดยความนุ่มที่เหมาะสมของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าที่นอนแข็งๆ จะเหมาะสมกับแผ่นหลังของเรา ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ที่นอนที่แข็งเกินไปเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังเนื่องจากที่นอนแข็งๆ จะไม่สามารถรองรับแนวโค้ง ช่วงสะโพกและหัวไหล่ของร่างกายได้ ทำให้แนวกระดูดสันหลังของเราโค้งงอเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง ส่วนที่นอนที่นิ่มเกินไปก็ทำให้กระดูกสันหลังของเราโค้งงอเช่นกัน ดังนั้น การเลือกที่นอนที่มีระดับความนุ่มที่เหมาะสมเป็นที่มาของสุขภาพในการนอนที่ดี หากคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกปวดหลังแต่พอยืดเส้นยืดสายสัก 15-30 นาทีอาการเหล่านั้นก็หายไป หมายความว่าคุณกำลังนอนบนที่นอนที่ไม่เหมาะสมและถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนแล้ว ที่นอนยางพาราเป็นหนึ่งในที่นอนที่ดีที่สุด เพราะสามารถรองรับสรีระของร่างกายได้ดี เนื้อยางโค้งเว้าเข้ากับทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณหัวไหล่และสะโพก จึงทำให้ทุกส่วนของร่างกายถูกรองรับไม่เกิดแรงกดทับ เกิดการหมุนเวียนของโลหิตที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพของร่างกายที่ดีด้วยเช่นกัน

617 views0 comments

Comments


bottom of page