top of page

ข้อแตกต่างของที่นอนยางพารากับที่นอนสปริง 

ข้อแตกต่างของที่นอนยางพารากับที่นอนสปริง


ความแข็งกระด้างของที่นอน


ที่นอนยางพารามีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดแรงกดทับทำให้ไม่เกิดอาการชาบริเวณแขนขาและสะโพกซึ่งเป็นส่วนที่เกิดแรงกดสูง


ที่นอนสปริง ถ้ามีชั้นวัสดุรองรับที่นอนน้อย ที่นอนจะมีความกระด้างและถ้าความแข็งของโครงสร้างสปริงมีมาก จะยิ่งมีแรงกดทับมากทำให้เกิดแรงกดทับเส้นเลือดฝอยในบริเวณแขนขาสะโพกทำให้เกิดการชาได้ง่าย เมื่อพลิกตัวจะกระเทือนถึงคนที่นอนอยู่ข้างๆ ทำให้นอนไม่สบาย


ราคาและอายุการใช้งาน


ที่นอนยางพาราราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องใช้น้ำยางยางพาราปริมาณมากและมีกรรมวิธีการทำที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีสูงโดยเฉพาะที่นอนยางพาราทั้งก้อน อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องพลิกที่นอนตลอดอายุการใช้งานเนื่องจากไม่มีส่วนของเส้นลวดสปริงเข้ามารับน้ำหนัก


ที่นอนสปริง มีความแตกต่างของราคามาก ตั้งแต่ราคาต่ำ(ที่นอนสปริงคุณภาพต่ำมีขดลวดสปริงจำนวนน้อยชั้นวัสดุรองรับน้อย)จนถึงราคาสูง(ชั้นวัสดุรองรับที่นอนมากและมีความหนามาก) ที่นอนสปริงมีความจำเป็นที่จะต้องพลิกที่นอนสลับไปมา เนื่องจากเส้นลวดสปริงจะมีการล้าในจุดที่ได้รับแรงกดสูงอยู่เสมอและเป็นเวลานาน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจุดที่รองรับน้ำหนักเป็นระยะๆไม่ให้สปริงยุบตัวอย่างถาวร ดังนั้นการยุบตัวจะง่ายและเร็วกว่า

605 views0 comments

Commentaires


bottom of page