สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณสมบัติของ Topper ยางพาราแท้ 100%

คุณสมบัติของ Topper ยางพาราแท้ 100%

ที่นอนยางพาราแบบ Topper คืออะไร

ที่นอนยางพารา Topper คือ ที่นอนยางพาราความสูงประมาณ 2 – 3 นิ้ว ใช้วางทับบนที่นอนเดิมที่ไม่เสื่อมสภาพ
มากนัก   แต่อาจแข็งเกินไปหรือยุบเป็นแอ่งเพียงเล็กน้อยทำให้นอนแล้วรู้สึกไม่สบายตัว การนำที่นอน Topper
ไปวางทับจะช่วยปรับ ความนุ่มของที่นอนให้พอดี โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อที่นอนใหม่  แต่ที่นอนยางพาราแบบ
Topper จะได้ผลดี ก็ต่อเมื่อใช้วางบนที่นอนที่แข็ง เช่น ที่นอนโฟมอัด ที่นอนยางอัด ที่นอนใยมะพร้าว  หรือที่นอน
สปริงที่ยังไม่เสื่อมสภาพ แต่ฟองน้ำข้างบนอาจจะบางเกินไป นอนแล้วรู้สึกสัมผัสกับแผ่นสปริงที่อยู่ข้างใน การนำ
Topper ไปวางซ้อนด้านบน จะช่วยให้ที่นอนนุ่มและนอนสบายขึ้น  แต่หากเป็นที่นอนสปริงที่เสื่อมสภาพแล้ว แนะนำ

ให้เปลี่ยนที่นอนหลังใหม่ค่ะ


Topper 2 นิ้ว เหมาะสำหรับวางบนที่นอนเดิมที่แข็งหรือยุบตัวเล็กน้อย

Topper 3 นิ้ว ให้ความรู้สึกสบายใกล้เคียงกับการนอนบนที่นอนยางพาราหลังใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องมีที่นอน

เดิมรองรับ สามารถนำไปปูกับพื้นได้เลย

view