สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา


การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพารา

- ไม่ควรนำที่นอนออกตากแดด หลีกเลี่ยงการวางที่นอนในตำแหน่งที่มีแสงแดดจ้าหรือห้องที่ร้อนจัด เพราะจะทำให้ยาง

   เสื่อมสภาพ ผิวหน้าแห้งกรอบหรือยางละลายติดผ้าได้

หากที่นอนเปื้อน สามารถทำความสะอาดได้โดยการใช้สบู่อ่อนๆชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด แล้วนำไปผึ่งลม ห้ามเป่าด้วยลมร้อน

- เก็บรักษาในที่อากาศถ่ายเท

- ยางธรรมชาติมักมีสีเข้มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ยังคงคุณสมบัติต่างๆ ได้ดีอยู่

- อย่าวางของหนักหรือพับม้วนที่นอนเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจมีผลทำให้รูปทรงที่นอนเปลี่ยนไป

view