สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา

ข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา

 

- ไม่นำไปผึ่งหรือตากแดดเพราะทำให้ยางพาราแข็งเร็วและมีกลิ่นแรงและเนื้อยางเสียหายได้

- เมื่อเปียกน้ำหรือเปื้อน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำชับและเช็ดออกและใช้พัดลมเป่าให้แห้งหรือนำไปผึ่งลม

- ยางพาราแท้อาจมีกลิ่นยางพาราซึ่งเป็นกลิ่นธรรมชาติ ประมาณ 4-5 วันกลิ่นจะดีขึ้นและหายไป 

  กลิ่นยางพาราไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

- ควรเปิดหน้าต่างห้องนอนเพื่อระบายอากาศบ้างเพราะห้องที่อบหรือร้อนมีส่วนทำให้ยางพาราเสื่อมเร็ว  

view